Är du i behov av en strategisk inköpare?

Känner du att du vill göra besparingar på inköp och få en större omsättning? Då kan det vara en bra idé att anställa en strategisk inköpare till hjälp. Arbetsuppgifterna för inköparen skiljer sig åt något beroende på bransch, men de anlitas för att förbättra er inköpsprocess. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla er inköpsposition på ett strategiskt sätt och det ska ske på ett långsiktigt sätt.

Arbetsuppgifter för en strategisk inköpare

En strategisk inköpare har stort ansvar över leverantörerna som ni samarbetar med. Det är deras uppgift att förhandla fram fördelaktiga avtal för de framtida leveranserna. De ska även arbeta med samarbetsutvecklingen samt utvärdera tidigare samarbeten med leverantörerna. På så sätt kan ni se vilka leverantörer som brister och vad ni kan göra för att förbättra leveranserna. Strategiska inköpare ansvarar ibland även för prissättningen och utvecklingen av ert sortiment.

Varför ska du anlita en strategisk inköpare?

Känner du att ni lägger mer pengar på inköp än vad som är rimligt? Eller vill du få större koll på era inköp? Genom att ta hjälp av en strategisk inköpare får ni en större inblick i just er inköpsprocess och ni kan på så sätt även förbättra den. Det är en investering att ta hjälp av en expert inom området samtidigt som arbetet kommer att flyta på bättre.