Kategoriarkiv: Företagsekonomi

Bemanning inom försäljning och marknadsföring

Idag är det inte alls ovanligt att företag tar extern hjälp av bemanningsföretag när personalbrist uppstår eller vid tillfällen då verksamheten på ett eller annat sätt behöver förstärkning. Villkoren för den som anställs via bemanningsföretag är dessutom idag betydligt mer gynnsamma än tidigare då denna typ av arbetskontrakt har fått bättre villkor.

Ett bemanningsföretag fungerar kort och gott en mellanhand när det kommer till företag (arbetsplatser) och anställda genom att hyra ut personal från den egna “portföljen”. Det finns bemanningsföretag som inriktar sig på alla typer av branscher, men det finns även mer nischade som satsar på en och samma yrkesgrupp.

Bemanningsföretag – mer än personaluthyrning

Ett bemanningsföretag är ett företag som anställer personal, vilka hyrs ut till ett kundföretag för en viss tid. Det är inte ovanligt att ett bemanningsföretag sköter en hel rekryteringsprocess åt en kund som letar efter en kompetent person till en position. Bemanningsföretaget informerar om den lediga tjänsten, genomför intervjuer och presenterar de utvalda kandidaterna.

Det kan ibland missuppfattas om vad som är ett bemanningsföretag och vad som är en arbetsförmedlare. Den sistnämnda är ett företag som endast ser till att erbjuda en tämligen neutral plats för arbetssökande och arbetsgivare att matchas. De har inga intervjuer eller urval utan bedriver endast förmedling av lediga tjänster till den öppna arbetsmarknaden.

Fördelar med bemanningsföretag

När det kommer till arbetsgivare är fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag många, inte minst så är det ett kostnadseffektivt alternativ. Företag som har inhyrd personal betalar nämligen endast för de utförda arbetstimmarna. Det är dessutom flexibelt med personal från bemanningsföretag, framför allt i branscher med stora säsongsskiftningar där vissa perioder kan kräva mer personal.

Som anställd av ett bemanningsföretag har du möjligheten att bestämma hur mycket du vill arbeta, utan att känna dig bunden till en och samma arbetsplats. Du har chansen att lära känna olika branscher och arbetsmiljöer, vilket berikar ditt nätverk. Det är ett bra sätt att få yrkeserfarenhet för framtida jobb.

Företaget köper och säljer varor

Efter att ha registrerat sitt företag är det dags att agera på marknaden. Först köper man in lite varor för låt oss säga 10 000 kr. Detta innebär att man bokför 10 000 kr på kostnadskontot Varuinköp. På kostnadskonton bokför man transaktionen normalt sett på vänstersidan (debet). Eftersom man bokför med dubbel bokföring bokför man samma transaktion även på höger sida (kredit) på ett annat konto. Vad mer förutom en kostnad har uppkommit i och med köpet av dessa varor? Jo, man har nu en skuld till säljaren eftersom man köpt varorna på kredit. Detta kallas leverantörsskuld. Man bokför således 10 000 kr på kreditsidan på konto Leverantörsskulder.

Som ett vinstdrivande företag säljer man sedan varorna med förtjänst. Låt oss säga att de säljs för totalt 15 000 kr till kunden. Detta innebär att man får bokföra en intäkt. Intäktskontona har klass 4 och man bokför således 15 000 kr på kreditsidan på kontot Varuförsäljning. Som brukligt är har man gett kunden kredit och de har nu därför en skuld till företaget, vilket alltså är en tillgång för företaget.  Detta kallas för kundfordran. Tillgångskonton är klass 1 och man bokför således 15 000 kr på debetsidan på kontot Kundfordringar.