Kategoriarkiv: Företagsekonomi

Är du i behov av en strategisk inköpare?

Känner du att du vill göra besparingar på inköp och få en större omsättning? Då kan det vara en bra idé att anställa en strategisk inköpare till hjälp. Arbetsuppgifterna för inköparen skiljer sig åt något beroende på bransch, men de anlitas för att förbättra er inköpsprocess. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla er inköpsposition på ett strategiskt sätt och det ska ske på ett långsiktigt sätt.

Arbetsuppgifter för en strategisk inköpare

En strategisk inköpare har stort ansvar över leverantörerna som ni samarbetar med. Det är deras uppgift att förhandla fram fördelaktiga avtal för de framtida leveranserna. De ska även arbeta med samarbetsutvecklingen samt utvärdera tidigare samarbeten med leverantörerna. På så sätt kan ni se vilka leverantörer som brister och vad ni kan göra för att förbättra leveranserna. Strategiska inköpare ansvarar ibland även för prissättningen och utvecklingen av ert sortiment.

Varför ska du anlita en strategisk inköpare?

Känner du att ni lägger mer pengar på inköp än vad som är rimligt? Eller vill du få större koll på era inköp? Genom att ta hjälp av en strategisk inköpare får ni en större inblick i just er inköpsprocess och ni kan på så sätt även förbättra den. Det är en investering att ta hjälp av en expert inom området samtidigt som arbetet kommer att flyta på bättre.

Låt en redovisningsbyrå sköta bokföringen

Det är många av oss som drömmer om att driva sitt eget företag. Men tillsammans med den frihet som det innebär att vara sin egen chef kommer även mycket ansvar och vissa arbetsuppgifter som du kanske inte är helt bekväm med att ta hand om. Bokföring brukar vara ett sådant område. Som tur är finns det professionell hjälp att få. Genom att anlita en redovisningsbyrå kan du spara dig själv mycket tid, problem och huvudbry.

Ta hjälp av proffsen

Att ta hjälp av en redovisningsbyrå har en rad fördelar. Även om du måste betala för tjänsten så innebär det oftast att du vinner på det i slutändan. Dels kan du ge ditt fulla fokus till företagets egentliga kärnverksamhet, och det du brinner för, istället för att ägna tid åt pappersarbete. Dessutom kan du få värdefull rådgivning när det gäller skattefrågor, avdrag, och mycket annat. Redovisningsbyråns anställda har för vana att analysera siffror och kan vägleda dig och ditt företag mot framtiden.

Vad du bör tänka på när du anlitar en redovisningsbyrå

Det viktigaste när du anlitar en redovisningsbyrå är att du känner förtroende för de du ska samarbeta med. För att hitta det bästa alternativet för dig och bör du träffa flera olika byråer innan du bestämmer dig. Se också till att det är ett lokalt företag du anlitar. Dagens teknik är fantastisk, men det är skönt att kunna sitta ner personligen med sin rådgivare.

Fundera över framtiden

Försök också att tänka långsiktigt när du väljer din redovisningsbyrå. Hur ser du på ditt företags framtid och tillväxt? Har redovisningsbyrån rätt resurser för att kunna hjälpa dig både idag och längre fram. Att bygga upp ett långvarigt samarbete är alltid fördelaktigt. Kontrollera också att redovisningsbyrån är auktoriserad, på så sätt är du försäkrad om att rådgivarna har den rätta kompetensen och håller sig uppdaterade om utvecklingen i branschen. Dessutom innebär det också att de följer alla regler och riktlinjer.

Hur hittar man företagsuppgifter genom Guldbolag?

Söker du efter information om ett visst företag? I så fall ska du använda dig av sajten Guldbolag.se. Med en enkel sökning får du fram all information du önskar om ett visst företag. Sidan uppdaterades så sent som i augusti 2018 så du kan räkna med att informationen är purfärsk.

Direkt när du kommer in på startsidan Guldbolag.se ser du vilka sökalternativ du kan välja på. Du kan antingen söka på företagsnamn, ett personnamn, ett personnummer eller en ort. Du får sedan upp en lista på alla företag som matchar din sökning. Det största och mest relevanta företaget kommer hamna längst upp i listan.

När du klickar dig in på företaget kommer du se en hel del matnyttig information. Du ser vem som är VD för företaget, antalet anställda, adress samt organisationsnummer. Du ser även information som hur mycket företaget har omsatt under de senaste åren samt hur mycket de har gått med vinst eller förlust.

Guldbolag är perfekt både för dig som vill ha information om ett företag och för dig som driver ett företag. Ju högre status ditt företag har hos Guldbolag, desto bättre. Allra helst vill du komma med på topplistan över de mest framgångsrika företagen i ditt län. Detta kräver bland annat en nettoomsättning på 3 miljoner.

Bemanning inom försäljning och marknadsföring

Idag är det inte alls ovanligt att företag tar extern hjälp av bemanningsföretag när personalbrist uppstår eller vid tillfällen då verksamheten på ett eller annat sätt behöver förstärkning. Villkoren för den som anställs via bemanningsföretag är dessutom idag betydligt mer gynnsamma än tidigare då denna typ av arbetskontrakt har fått bättre villkor.

Ett bemanningsföretag fungerar kort och gott en mellanhand när det kommer till företag (arbetsplatser) och anställda genom att hyra ut personal från den egna ”portföljen”. Det finns bemanningsföretag som inriktar sig på alla typer av branscher, men det finns även mer nischade som satsar på en och samma yrkesgrupp som t.ex. ekonomirekrytering.

Bemanningsföretag – mer än personaluthyrning

Ett bemanningsföretag är ett företag som anställer personal, vilka hyrs ut till ett kundföretag för en viss tid. Det är inte ovanligt att ett bemanningsföretag sköter en hel rekryteringsprocess åt en kund som letar efter en kompetent person till en position. Bemanningsföretaget informerar om den lediga tjänsten, genomför intervjuer och presenterar de utvalda kandidaterna.

Det kan ibland missuppfattas om vad som är ett bemanningsföretag och vad som är en arbetsförmedlare. Den sistnämnda är ett företag som endast ser till att erbjuda en tämligen neutral plats för arbetssökande och arbetsgivare att matchas. De har inga intervjuer eller urval utan bedriver endast förmedling av lediga tjänster till den öppna arbetsmarknaden.

Fördelar med bemanningsföretag

När det kommer till arbetsgivare är fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag många, inte minst så är det ett kostnadseffektivt alternativ. Företag som har inhyrd personal betalar nämligen endast för de utförda arbetstimmarna. Det är dessutom flexibelt med personal från bemanningsföretag, framför allt i branscher med stora säsongsskiftningar där vissa perioder kan kräva mer personal.

Som anställd av ett bemanningsföretag har du möjligheten att bestämma hur mycket du vill arbeta, utan att känna dig bunden till en och samma arbetsplats. Du har chansen att lära känna olika branscher och arbetsmiljöer, vilket berikar ditt nätverk. Det är ett bra sätt att få yrkeserfarenhet för framtida jobb.

Företaget köper och säljer varor

Efter att ha registrerat sitt företag är det dags att agera på marknaden. Först köper man in lite varor för låt oss säga 10 000 kr. Detta innebär att man bokför 10 000 kr på kostnadskontot Varuinköp. På kostnadskonton bokför man transaktionen normalt sett på vänstersidan (debet). Eftersom man bokför med dubbel bokföring bokför man samma transaktion även på höger sida (kredit) på ett annat konto. Vad mer förutom en kostnad har uppkommit i och med köpet av dessa varor? Jo, man har nu en skuld till säljaren eftersom man köpt varorna på kredit. Detta kallas leverantörsskuld. Man bokför således 10 000 kr på kreditsidan på konto Leverantörsskulder.

Som ett vinstdrivande företag säljer man sedan varorna med förtjänst. Låt oss säga att de säljs för totalt 15 000 kr till kunden. Detta innebär att man får bokföra en intäkt. Intäktskontona har klass 4 och man bokför således 15 000 kr på kreditsidan på kontot Varuförsäljning. Som brukligt är har man gett kunden kredit och de har nu därför en skuld till företaget, vilket alltså är en tillgång för företaget.  Detta kallas för kundfordran. Tillgångskonton är klass 1 och man bokför således 15 000 kr på debetsidan på kontot Kundfordringar.