Bygg upp en ekonomisk trygghet

I dagsläget är svensken i allmänhet väldigt skuldsatt och lån används för att finansiera det mesta. Självklarheter som hus och lägenhet är många gånger giltiga anledningar att ta ett lån. Men att låna för att köpa kyl eller frys är ofta onödiga så man istället kan spara undan till dessa typer av inköp.

Spara pengarEn stor fördel med att bygga upp en ekonomisk trygghet genom ett sparkapital är att man kan köpa vanliga konsumtionsvaror kontant utan att ta dem på avbetalning eller låna till dem. Nu är i och för sig inte poängen med sparkapitalet att det ska konsumeras upp med jämna mellanrum, utan att det ska fungera som en ekonomisk trygghet i händelse av oförutsedda utgifter. Det ger en större trygghet än man kan tro att ha vetskapen om att en akut och dyr bilreparation inte kommer ruinera flera månaders budget.

När man bygger upp en ekonomisk buffert är det viktigt att vara målmedveten. Framförallt i början av sparandet krävs disciplin eftersom den undansparade summan är förhållandevis liten och kan tyckas vara försumbar. Med tiden kommer dock sparkapitalet växa till att bli en betydande summa. När man har närmare 50 000 kr på sitt sparkonto brukar de flesta bli nästan besatta av att inte röra pengarna. Då inser man plötsligt att det är mycket pengar man sparat undan och att det krävts en del för att komma dit man är idag. När sparkapitalet uppgår till 50 000 kr kan det också vara läge att börja e sig om efter alternativa sparformer, till exempel aktier eller fonder. Det gör att man får chansen att tjäna mer pengar genom investering, vilket blir ett extra plus utöver de pengar man sparar varje månad.

Månadssparande är ett bra sätt att successivt bygga upp ett sparkapital. Det innebär att man sätter av en mindre summa varje månad istället för att spara undan med vid färre tillfällen varje år. Om man sparar varje kvartal är risken att det blir en för stor smäll för månadsbudgeten just de månaderna, än om man delar upp sparandet månadsvis.

Hur mycket du sparar har såklart en betydelse för hur snabbt ditt sparkonto växer. Men det viktigaste är att du kommer igång med sparande oavsett om det gäller 400 kr eller 1000 kr per månad. Det viktigaste är att du lägger dig på en nivå du klarar av att hålla under en längre tid. Istället för att tvingas dra ner på sparandet vissa månader är det bättre att sänka den generella nivån en aning så att man klarar av att spara samma summa.