Bunden eller rörlig ränta på ditt bolån

RäntaAtt välja mellan att ha bunden eller rörlig ränta kan vara svårt. Å ena sidan vill man ju under den närmsta tiden gardera sig mot räntehöjningar, men å andra sidan vill man ju inte missa en eventuell räntesänkning. Det har mycket att gör amed hur du tror att ränteläget kommer utveckla sig framöver. I dagsläget har vi mycket låga räntor på hypotekslån vilket gör att chansen att räntan sjunker ytterligare kan ses som relativt liten. Det man bör tänka på när man binder räntan på sina bolån är att man inte binder till exakt den räntesats som är aktuell för den rörliga räntan. Vid bindning av räntan vill banken ta höjd för en eventuell räntehöjning. Det betyder att du som låntagare får binda räntan till en högre nivå än den dagsaktuella. Det betyder att du från dag ett med bunden ränta betalar mer än om du hade valt rörlig. Den stora vinsten med bunden ränta gör du om den rörliga räntan stiger över den nivå du bundit räntan på.

Som låntagare kan du binda räntan under olika långa perioder. Många banker erbjuder bindning från ett till tio år. Ju länngre bindningstid du väljer desto mer höjd för framtida räntehöjningar tar banken. Detta särskilt när ränteläget är så lågt som det är idag. Om den rörliga räntan ligger på 3,9 % idag kan man tänka sig att bindningsräntorna ser ut som följande:

  • 1 år: 4,4 %
  • 5 år: 4,9 %
  • 10 år: 5,6 %

Beroende på hur länge du väljer att binda räntan kommer banken anpassa räntan för att inte ”gå för mycket back” under perioder då du med rörlig ränta hade betalat mer till banken.

Att binda räntan ger lite extra trygghet eftersom du vet hur mycket dina lån kommer kosta dig varje månad eller år. Det kan vara värt att betala en lite högre räntesats för att få den tryggheten. Dessutom kan du skydda dig mot tillfälliga kraftiga räntehöjningar, något som kan slå hårt mot din ekonomi om du har små marginaler.

Rörlig ränta kan vara ett alternativ om du tror på fortsatt låga räntor och låg inflation. Har du rörlig ränta men funderar på att binda, är ett tips att du hänger med i utvecklingen på räntemarknaden och är vaksam på när det är dags att binda räntan. Den rörliga räntan är precis som det låter, rörlig, och ändras därför oftare. Historiskt sett har den rörliga räntan inneburit en lägre räntekostnad i längden, men också en något högre risk eftersom man inte vet om räntan kommer att stiga.