Företaget köper och säljer varor

Efter att ha registrerat sitt företag är det dags att agera på marknaden. Först köper man in lite varor för låt oss säga 10 000 kr. Detta innebär att man bokför 10 000 kr på kostnadskontot Varuinköp. På kostnadskonton bokför man transaktionen normalt sett på vänstersidan (debet). Eftersom man bokför med dubbel bokföring bokför man samma transaktion även på höger sida (kredit) på ett annat konto. Vad mer förutom en kostnad har uppkommit i och med köpet av dessa varor? Jo, man har nu en skuld till säljaren eftersom man köpt varorna på kredit. Detta kallas leverantörsskuld. Man bokför således 10 000 kr på kreditsidan på konto Leverantörsskulder.

Som ett vinstdrivande företag säljer man sedan varorna med förtjänst. Låt oss säga att de säljs för totalt 15 000 kr till kunden. Detta innebär att man får bokföra en intäkt. Intäktskontona har klass 4 och man bokför således 15 000 kr på kreditsidan på kontot Varuförsäljning. Som brukligt är har man gett kunden kredit och de har nu därför en skuld till företaget, vilket alltså är en tillgång för företaget.  Detta kallas för kundfordran. Tillgångskonton är klass 1 och man bokför således 15 000 kr på debetsidan på kontot Kundfordringar.