Hyresrätt

hyresrättHyresrätt är ett populärt första boende. Att bo i en hyresrätt innebär att du enbart hyr din bostad av en hyresvärd. Hyran betalas oftast en månad i förskott till hyresvärden. I hyran ingår det mesta, såsom vatten, värme, sophämtning, reparationer med mera. I hyreskontraktet kan du läsa mer om vad som ingår i hyran. Det är hyresvärdens ansvar att underhålla och reparera bostaden. Om någonting skulle gå sönder i lägenheten, såsom kyl eller frys så kontaktar du din fastighetsskötare.

Besiktiga lägenheten innan du flyttar in

Det är viktigt att du besiktigar lägenheten innan du flyttar in. När du väl flyttat in så är det du som är ansvarig om det uppstår några skador. Kontrollera därför så allt är helt och fungerar som det ska innan du flyttar in så hyresvärden inte kan komma i efterhand och påstå att du åstadkommit några skador som redan fanns där när du flyttade in. Är det något som inte är helt eller är skadat, så notera vad som är trasigt och tala om det för hyresvärden. Du kan gärna göra besiktningen tillsammans med hyresvärden.

Hyreskontrakt

När du ska hyra en bostad så är det viktigt att du har ett hyreskontrakt. På hyreskontraktet ska alltid hyres- och uppsägningstiden stå med. Alla hyresgäster har ett besittningsskydd vilket innebär att du har möjlighet att bo kvar i bostaden så länge du sköter din del av avtalet, även om hyresvärden skulle vilja säga upp dig från bostaden.

Om du har ett hyreskontrakt med hyresvärden så har du ett förstahandskontrakt. Om du däremot hyr lägenheten av en som i sin tur hyr den av en hyresvärd så har du ett andrahandskontrakt.

Att hyra i andrahand

Att hyra en lägenhet i andrahand är vanligt. Att tänka på när du ska hyra eller hyra ut en lägenhet i andrahand är att du måste ha fått godkänt från hyresvärden att göra det. Har du inte det och hyresvärden kommer på dig så kan det leda till att du blir vräkt och att den som har förstahandskontraktet blir av med det. Om du hyr en lägenhet i andrahand så stor det oftast i hyreskontraktet att du som andrahandshyresgäst avstår besittningsskyddet.

Säga upp hyreslägenhet

Om du ska flytta till en annan lägenhet så ska du säga upp din lägenhet. I ditt hyreskontrakt så står det hur lång uppsägningstid du har. Enligt hyreslagen så gäller en uppsägningstid på högst tre månader. Tiden räknas i hela kalendermånader, vilket betyder att om du flyttar innan uppsägningstidens slut så behöver du ändå betala hyra för återstående tid.

Olagligt att sälja ett hyreskontrakt

Det är olagligt att ta emot ersättning för att överlåta ett hyreskontrakt till en annan. Om du fått ersättning för att överlåta ett hyreskontrakt är du skyldig att betala tillbaka den.