Traditionellt pensionssparande

Den traditionella pensionsförsäkringen har varit mycket populär under tidigare år. Det har länge ansetts vara den tryggaste formen av sparande. Från början var alla insättningar avdragsgilla, men man betalade skatt när man började ta ut försäkringen. Tanken var att när man började ta ut pengar från försäkringen hade man betydligt lägre inkomst och betydligt lägre skatt än när man betalade in premien. Övriga villkor är att pensionen inte får tas ut före 55 års ålder och att uttagen måste spridas ut på minst fem år.

Återbetalningsskydd

När man sparar i en pensionsförsäkring kan man komplettera den med ett så kallat återbetalningsskydd. Det innebär att värdet av pensionsförsäkringen betalas ut till förmånstagarna när försäkringstagaren dör. Om försäkringstagaren dör och det finns en förmånstagare inskriven, betalar denna inkomstskatt på pensionsbeloppet. En utökning av skyddet för efterlevande är att man kan bestämma att en förmånstagare får ut ett bestämt belopp oavsett vid vilken tidpunkt försäkringstagaren dör. Pensionsbeloppet blir lägre om man väljer detta upplägg.

Garantiränta

I den traditionella pensionsförsäkringen finns ofta inskrivet en garanterad ränta. Denna kan vara två till tre procent men den räknas endast på  inbetalade premier och tidigare garanterad ränta. En del försäkringsbolag ger denna garanti årsvis, andra först när man börjar betala ut pensionen.

Det kan vara bra att ha i åtanke att regeringens budgetförslag bland annt innehåller en avsevärd försämring av avdragsrätten vid sparande i pensionsförsäkringar. Förändringen planeras till år 2015 och avdragsrätten skall helt försvinna under 2016. Detta leder förstås till att pensionsförsäkringen blir ett mindre attraktivt alternativ till pensionssparande. Den som har ett sparande i en pensionsförsäkring bör vara uppmärksam på att automatiska överföringar till pensionssparande från årsskiftet (om de nya reglerna beslutas av Riksdagen) kan leda till dubbel beskattning.